Việt Nam cần hướng tới một mô hình tăng trưởng mới bền vững hơn thay vì dựa trên những lợi thế cạnh tranh lâu nay như tài nguyên thiên nhiên hay nhân công lao động giá rẻ. Do vậy, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam được tổ chức với kỳ vọng là nơi thảo luận những mô hình, động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế và đề xuất những chính sách cho Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là cơ hội để lắng nghe, trao đổi ý kiến giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và các tổ chức phát triển quốc tế. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 là lần thứ ba Diễn đàn được tổ chức. Trải qua hai kỳ Diễn đàn lần thứ nhất (06/2017) và lần thứ hai (01/2018), Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ngày càng mở rộng về mặt quy mô, số lượng diễn giả, khách mời tham dự và nâng tầm về chất lượng thảo luận, đặc biệt với các phiên Đối thoại chính sách cấp cao dưới sự chủ trì của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đại diện cấp quốc gia của các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.