Chương trình Aus4Reform do Chính phủ Úc tài trợ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách kinh tế, pháp luật, xây dựng các thể chế quan trọng giúp Việt Nam phát huy được các tiềm năng của mình. 

Viện Konrad-Adenauer-Stiftung KAS là một viện của Đức với văn phòng đại diện ở hơn 120 quốc gia với các dự án hỗ trợ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. Tại Việt Nam, Viện KAS hiện là đối tác hỗ trợ kỹ thuật của một số bộ ngành cơ quan như Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp. 

Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam (VLEEP) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) được thiết kế nhằm hỗ trợ Việt Nam thiết lập môi trường chính sách, quy định và khuyến khích có hiệu quả cho phát triển năng lượng phát thải thấp, đồng thời thu hút đầu tư của cả khu vực tư nhân và nhà nước vào phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) với mục tiêu thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu, bảo đảm ổn định tài chính, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế, hỗ trợ tăng tỷ lệ việc làm đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm thiểu đói nghèo trên toàn thế giới. IMF đã hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật liên quan đến chính sách về quản lý thuế, quản lý chi tiêu công và minh bạch tài chính, các chính sách tiền tệ và ngoại hối, tái cấu trúc và giám sát hoạt động ngân hàng, thống kê kinh tế...