Tiếp nối thành công của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ nhất (06/2017) và lần thứ 2 (01/2018), Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 3 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương chủ trì sẽ được tổ chức vào ngày 16-17/01/2019 với chủ đề “Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững”. Với 03 Hội thảo chuyên đề và Phiên Tổng thế - Đối thoại Chính sách cấp cao, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 được kỳ vọng sẽ thu hút hơn 2.000 đại biểu tham dự đến từ các cơ quan của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành trung ương và địa phương, các nhà kinh tế, học giả, doanh nghiệp và đại diện các đại sứ quán, phái đoàn ngoại giao các tổ chức quốc tế.
Bên lề Diễn đàn có Triển lãm chuyên đề Công nghệ năng lượng cho phát triển bền vững, với 10 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực điện than, điện khí, điện gió, điện mặt trời, lưới điện thông minh, sử dụng năng lượng hiệu quả hay
ứng dụng IoT và AI trong phát triển công nghệ năng lượng như EVN, Siemens, ABB, SolarBK, TokyoGas, Intel…